Политика за поверителност и бисквитки

 

На тази страница ние предоставяме информация относно обработването на лични данни във връзка с този уебсайт (1. Общо уведомление за поверителност) и във връзка с докладване на нежелани реакции (2. Уведомление за поверителност във връзка с лекарствена безопасност).

 

1. Общо уведомление за поверителност

Настоящото уведомление за поверителност на данните описва как Boehringer Ingelheim International GmbH (наричано по-долу „Бьорингер Ингелхайм”, „ние”, „нас”) обработва Ваши лични данни и за какви цели. При всички случаи, събирането и обработването на лични данни ще се осъществява винаги в съответствие с приложимите правни норми (в това число и в съответствие с Общия регламент за защита на данните, наричан „ОРЗД”).

 

Данни за контакт или запитвания

 

Ние обработваме Вашите лични данни с цел да Ви предоставим уговорените или заявени услуги на този уебсайт:

  • Ако се регистрирате или посетите сайта;
  • Ако вземете участие в обучения или събития;
  • Ако ни изпратите запитвания относно продукти или възможни нежелани реакции.

 

Правното основание за обработването е член 6, алинея 1, буква „б” от ОРЗД.

 

Данни за посещения

 

1. Обработване на данни за посещения на сайта и употреба на бисквитки

 

Когато използвате уебсайта, временно се съхраняват определени данни, включително данни, изпратени от браузъра (например, IP адрес, бисквитки, предишна електронна страница, час и дата, показвано съдържание). Ние използваме тези данни, за да Ви предоставим достъп до нашия уебсайт и, при необходимост, за преценка и защита на нашите права и на правата на трети лица, в случай на причиняване на вреди или нарушения на приложимите правни норми, нашите условия за ползване и правата на трети лица. Правното основание за описаното по-горе обработване е член 6, алинея 1, буква ”е” от ОРЗД.

Ние използваме бисквитки и подобни технологии, като пикселни тагове (pixel tags), уеб маяци (web beacons) и ясни GIF-ове (clear GIFs) (наричани по-долу "бисквитки"). Ние използваме бисквитки по технически причини, като например, за да възобновим сесията на потребителя при влизане, ако предишната сесия е прекъсната поради неактивност. Тези бисквитки не се използват за анализиране на използването на нашия уебсайт.

Правно основание за горното е член 6, алинея 1, буква „е” от ОРЗД.

 

2. Facebook пиксели

 

Нашият уебсайт използва Facebook пиксели, услуга на Facebook Inc. ("Facebook") за проследяване на реализациите. Когато посещавате нашия уебсайт и предприемете действие (например, изтегляне на документ), Facebook пикселът се задейства и отчита това действие. По този начин можем да използваме рекламни функционалности, като аудитории, реализации, насочване и оптимизация, както и данни от Facebook Analytics.

Това означава, че при посещение на Facebook или електронна страница на трето лице, Вие получавате информация, персонализирана към Вашите интереси ("Facebook Ads"). В наш интерес е да Ви предоставим информация, свързана с Вашите интереси, така че нашият уебсайт и предоставената информация да остане от интерес за Вас.

Ние не можем да оказваме влияние върху конкретното пряко или допълнително използване на Ваши данни от Facebook. Ние Ви информираме, че доколкото ни е известно:

Чрез използването на персонализирани аудитории (Facebook Custom Audiences) Facebook получава информация, че сте посетили нашата електронна страница или сте кликнали на някоя от нашите рекламирани публикации. Ако сте регистриран/а за някоя от услугите на Facebook, Facebook ще има възможност да свърже посещението Ви с Вашия профил. Дори и да не сте регистрирани или влезли във Facebook, възможно е Facebook да проследи Вашия IP-адрес и/или допълнителни идентификационни данни.

За да деактивирате персонализираните аудитории на Facebook, моля, кликнете тук. Моля, обърнете внимание, че Вашият отказ е ограничен до съответния браузър, който използвате, и до посетения домейн на уебсайта.

Правно основание за горното използване на Вашите данни е член 6, алинея 1, буква „е” от ОРЗД.

Допълнителна информация относно обработването на данни във Facebook може да откриете на https://www.facebook.com/about/privacy.

 

3. Анализ

 

Adobe Analytics (Omniture)

 

Ние също така използваме бисквитки от Adobe Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe“). Adobe Analytics използва бисквитки от името на Boehringer Ingelheim за анализ на трафика и потребителското поведение. Събраният от бисквитките IP адрес се трансформира в анонимен, преди да бъде локализиран географски. В допълнение, той се заменя от общ IP адрес. Adobe няма да свързва Вашия IP адрес с друга информация, която се съхранява от Adobe. Можете да ограничите Adobe да събира и използва информация (бисквитки и IP адрес), като използвате предоставените Ви опции на http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. Тъй като в изключителни случаи данните могат да бъдат прехвърлени в САЩ, Adobe се е самосертифицирал в Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ.

Анализите ни помагат да подобрим нашите услуги.

Правно основание за горното обработване е член 6, алинея 1, буква „е” от ОРЗД.

 

Прехвърляне на лични данни към трети лица

 

Възможно е да предоставяме лична информация на трети лица.

 

1. Задължения за докладване на регулаторните органи и защита на права

 

Като фармацевтична компания, ние сме подчинени на специфични регулации, като например, такива относно лекарствената безопасност. Някои от тези правни норми изискват от нас да препращаме информация, получена от Вас, на регулаторни или други компетентни органи в различни държави по света (включително в държави, в които може да се прилага ниво на защита на данните, което е различно от това в ЕС). Ние предоставяме на компетентните органи единствено личните данни, които сме задължени да предоставим съгласно приложими правни норми.

С цел да защитим нашите права или правата на трети лица, възможно е също така да разкрием лични данни пред носители на права, консултанти и компетентните органи в съответствие с приложимите правни норми.

 

2. Доставчици на услуги

 

Ние възлагаме на лица, които ни оказват услуги, да обработват Вашите лични данни за целите, описани в настоящата  информация  за поверителност. Тези доставчици обработват данните единствено от наше име, съгласно нашите инструкции и под наш контрол, в съответствие с настоящата информация за поверителност.

 

Един от тези доставчици на услуги е Adobe Systems Software Ireland Limited, със седалище и адрес в Ирландия, гр. Дъблин 24, ул. „Ривър Уолк”/River Walk № 4-6, Бизнес парк „Ситиуест Бизнес Кампъс”/ Citywest Business Campus, което ни предоставя услуги за анализ на данни и уеб анализи.

 

3. Дружества от групата на Бьорингер Ингелхайм

 

Като част от глобална група от компании, ние включваме други дружества от групата на Бьорингер Ингелхайм, които ни подпомагат при обработването на данните. Тези дружества от групата на Бьорингер Ингелхайм обработват данните единствено за целите, описани в настоящото уведомление за защита на данните.

 

4. Прехвърляне на данни на получатели извън ЕС

 

Някои от тези доставчици и дружества от групата на Бьорингер Ингелхайм обработват лични данни извън територията на ЕС. В тези случаи, осигуряваме адекватно ниво на защита на данните в съответствие с европейското законодателство (обикновено, чрез стандартните договорни клаузи, публикувани от Европейската комисия).

 

Изтриване

 

Бьорингер Ингелхайм обработва Вашите лични данни само и единствено за период, необходим за целта, за която данните се обработват, която обикновено е предоставянето на заявените от Вас наши услуги. Това може да означава, например, че Ви изпращаме бюлетини, докато не прекратите абонамента си, или съхраняваме данни за Вашия потребителски профил (потребителско име и парола, професия, име и др.), докато поддържате такъв потребителски профил при нас.

Ще съхраняваме лична информация само и единствено докогато е необходимо, с оглед на конкретните търговски цели или целите, за които информацията е събрана. Ако оттеглите Вашето съгласие, изтриете Вашите потребителски профили или възразите срещу обработването на Ваши лични данни, ние ще изтрием събраните данни за Вас своевременно.

В някои случаи сме задължени да съхраняваме лични данни за нормативно установени срокове (напр. във връзка с лекарствената безопасност). В тези случаи, ще осигурим Вашите лични данни да бъдат използвани единствено с цел задълженията за съхранение и никакви други цели.

 

Вашите права

 

Вие можете да изисквате информация какви Ваши личните данни съхраняваме. Ако сте предоставил/а лични данни във връзка с договор или на основание предоставено от Вас съгласие, Вие имате право да получите тези данни в широко използван и пригоден за машинно четене формат.

 

В обосновани случаи, Вие можете също така да изискате изтриването, поправянето или ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Ако Вашите лични данни са прехвърлени в държава извън ЕС, която не предоставя адекватно ниво на защита, имате право да изисквате копие на договора, който урежда адекватно ниво на защита на личните данни.

 

Когато сте предоставил/а съгласие за използването на Ваши лични данни, Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време с ефект за вбъдеще.

 

Ако използваме Вашите лични данни въз основа на балансиране на интереси, Вие можете да възразите срещу използването на Вашите лични данни. В такъв случай ние ще преустановим използването на Вашите лични данни, освен ако нашите интереси имат предимство. Вие можете да възразите срещу използването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, например, за получаване на съобщения, по всяко време и без да е необходимо да се обосновавате.

 

Данни за контакт:

 

Ако имате въпроси относно използването на личните Ви данни или настоящата информация за поверителност, или ако желаете да упражните правата си, можете да се свържете с нас по всяко време чрез:

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ - клон България КЧТ

бул. „Ситняково“ №48, Сердика офиси, ет. 8, офиси 808, 807А, гр. София 1505, България

Електронна поща: [email protected]

 

Можете да се свържете също така директно с нашето Длъжностно лице по защита на данните в Германия:

Boehringer Ingelheim International GmbH– Data Protection Officer
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Германия

Eлектронна поща: [email protected]

 

В случай че имате въпроси или оплаквания, можете да се обърнете към компетентния орган за защита на данните (включително по Вашето местоживеене или където е нашето седалище):

 

Компетентен орган за защита на личните данни по седалището на Boehringer Ingelheim International GmbH:

Държавен комисар по защита на данните и свободата на информацията за федерална провинция Рейнланд-Пфалц (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz), с адрес: Германия, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, е-mail: [email protected]

 

Компетентен орган за защита на личните данни в България:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Информация за поверителност на данните oт: 16.05.2018 г.

 

 

2. Уведомление за поверителност относно лекарствена безопасност

 

Цел на събирането на данни

 

Благодарим Ви, че предоставяте информация за нежелани събития или друга информация, свързана с лекарствената безопасност, относно продукт на Boehringer Ingelheim International GmbH.  Вашият доклад е важен за опазване на общественото здраве. Данните, които предоставяте, ще бъдат използвани единствено за целите на лекарствената безопасност. (Лекарствената безопасност представлява установяване, оценка, разбиране и превенция на нежелани събития или друг медицински проблем.)

 

Обработване на доклада (предоставяне на данни между Дружества от групата на Бьорингер Ингелхайм и на компетентните органи)

 

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ ще сподели Вашия доклад с Boehringer Ingelheim International GmbH, което управлява глобалната база данни за лекарствена безопасност.

Бьорингер Ингелхайм има задължение да докладва информацията, свързана с лекарствената безопасност, на компетентните здравни органи в различни държави по света (включително в държави, в които приложимото ниво на защита на данните е различно от това в ЕС). Докладите съдържат подробности относно докладваното събитие, но само ограничени лични данни:

  • Относно пациентите, докладът следва да съдържа само [възраст/ дата на раждане / година на раждане], пол и инициали, ако са предоставени, но никога имена на пациента.
  • Относно лицето, което предоставя информацията, докладът следва да включва името, професията (например, лекар, фармацевт), инициали или адрес, адрес на електронната поща и телефонен номер, ако са предоставени. Информацията за контакт се изисква с цел да бъде осигурена възможност за проследяване и получаване на точна и пълна информация за нежеланите събития. Ако докладващият не желае да предостави своите данни за контакт на Бьорингер Ингелхайм или на компетентните органи, в полето за име на докладващия се попълва „Поверително“.

 

В случаите, когато Вашите данни бъдат предоставяни на други Дружества от групата на Бьорингер Ингелхайм, бизнес партньори или доставчици на услуги извън ЕС, ще осигурим адекватна защита на Вашите лични данни.

 

Период на съхранение

 

Тъй като докладите за нежелани събития са важни за опазване на общественото здраве, докладите се съхраняват за период от най-малко 10 години след изтеглянето на продукта от пазара в последната страна, в която продуктът е предлаган.

 

Заявления за предоставяне на информация относно обработването на Вашите лични данни

 

При поискване от Ваша страна, ще Ви информираме кои Ваши данни съхраняваме и с каква цел. В случаите, когато е налице основание, може да поискате изтриване, коригиране или ограничаване на обработването на Вашите лични данни.

Също така можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни във връзка с прехвърлянето им към компетентни органи извън ЕС, описани по-горе, освен ако интересите на Бьорингер Ингелхайм имат предимство.

Ако Вашите лични данни са прехвърлени в държава извън ЕС, която не предоставя адекватно ниво на защита, можете да изисквате копие на договора, който урежда подходящо ниво на защита на личните данни. Можете да изпратите Вашето искане до нас чрез:

бул. „Ситняково“ №48, Сердика офиси, ет. 8, офиси 808, 807А, гр. София 1505, България

Е-мейл: [email protected]

 

В случай че имате оплаквания, можете да се обърнете и към компетентния орган за защита на данните(включително по Вашето местоживеене или където е нашето седалище):

 

Компетентен орган за защита на личните данни по седалището на Boehringer Ingelheim International GmbH:

Държавен комисар по защита на данните и свободата на информацията за федерална провинция Рейнланд-Пфалц (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz), с адрес: Германия, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, е-mail: [email protected]

 

Компетентен орган за защита на личните данни в България:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Правно основание: Член 6, алинея 1, буква „в”, а за прехвърляне извън ЕС - Член 6, алинея 1, буква „е” и Член 49, алинея 1, буква „д” от ОРЗД.